HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Với mục đích góp phần thúc đẩy phong trào giữ vở sạch – viết chữ đẹp của học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh trau dồi kĩ năng viết chữ và trình bày vở sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dạy viết chữ của giáo viên. Rèn cho học sinh kỹ năng và thói quen trình bày vở, viết chữ đẹp. Trên cơ sở đó hình thành và phát triển đức tính cẩn thận, thẩm mĩ, kiên trì, sáng tạo và biết giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Việt Nam.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các thầy, cô chăm lo rèn luyện chữ viết cho học sinh. Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội đối với việc “Luyện nét chữ- rèn nết người” cho học sinh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm “Rèn chữ – giữ vở” giữa các lớp và giữa các giáo viên trong nhà trường. Duy trì thường xuyên việc trưng bày, triển lãm những thành quả đạt được của phong trào “vở sạch – chữ đẹp”.

Nhằm duy trì và phát triển phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp tại đơn vị, trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2023 – 2024.

         Kết thúc Hội thi đã đạt được nhiều thành tích.

         Chúc mừng thành tích của các con và thành công của Hội thi.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

cd1 cd2 cd3 cd4 cd5 cd6 cd7 cd8 cd9 cd10 cd11 cd12 cd13