SHCM: NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO GIÁO VIÊN

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

thực hiện theo công văn của SGD tỉnh Đăk Nông, chiều ngày 17/2/2023 trường tiểu học Kim Đồng đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho tất cả các CB, GV trong nhà trường.z4121254402389_2da3e007a53f157fd4eda43b96468f1d z4121254403238_8c9a27dfbb8800996a92801b085ad630 z4121254403239_48cc362db6bf06d34d65b0efa1754268 z4121254403241_754caa324673ed00e9b72e61e6af1580 z4121254404002_4d58f4f57663cb246f3303a1f7057027 z4121254404367_fae90f5c5f3eca9dae3065ba64fd4d6c z4121254405803_20fa3dff2edd4c60c3403d6b2e5b5889 z4121254409084_f826097f80f5922932e0e3b9734f4e8f