Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), trường Tiểu học Kim Đồng đã tổ chức Hội thi Văn nghệ . Đây là một trong nhiều hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá – văn nghệ – thể dục, thể thao trong nhà trường, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong học sinh, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi tạo nên sức bật, sinh khí mới cho công tác giảng dạy và học tập.z3875164109299_a45e217d8a42c437c5cc0b4f286baf25 z3875164120642_dbd7f63eac1a5b4a67b4f831d64b22fd z3875164120643_e4952115d617634aab29c1d65f54916d z3875164122516_c485a057ec20450dd111dc792cb60d3a z3875164124734_70d86e7a5d60f7700d8184c1b0e99fb0 z3875164126914_918f3c0a38d1e96d4e18d812886323da z3875164127416_6895a9d273b910c55cb6fdc8cc26d47b z3875164128434_ee0406c468c071a441cb33ce891b7676 z3875164129863_abbce1ff64a686ca1d8896344511be1b z3875164131374_4944b7def823222bad5713662b3ac4f8 z3875164133585_81658919b506775607a9fba813f309e7 z3875164137603_e960067c6724b1a9c3df38435ff7ef47 z3875164139400_cd7c18d0d7a7b5efc405e38ce49a9f09 z3875164142622_098c44cb1c48a94e5f1948f695a37e1b z3875164147516_ea63d98a46f7ac27f3d31aaa496d9137 z3875164147517_e793d542c2150d2790c3ab9c8b24a967 z3875164147519_6f7c1265e4df596b4b02d2e4550adb27 z3875164151481_25ae7e85da7963391163079eaf7cbc85 z3875164154960_9d0715fa4f9b6a814c66d9ddf4104acb z3875164158645_e6d8d84bdb07cbbccf30a8b5349848ba