Hoạt động công đoàn

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]

Hoạt động Đoàn - Đội

XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP TẤM ÁO TẶNG BẠN

XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP TẤM ÁO TẶNG BẠN

Lượt xem:

Những hình ảnh tiêu biểu trong phong trào: “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” Phong trào “Tấm áo tặng bạn” được liên đội duy trì từ nhiều năm nay. Đây là một phong trào [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP TẤM ÁO TẶNG BẠN

XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP TẤM ÁO TẶNG BẠN

Lượt xem:

Những hình ảnh tiêu biểu trong phong trào: “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” Phong trào “Tấm áo tặng bạn” được liên đội duy trì từ nhiều năm nay. Đây là một phong trào [...]