Hoạt động công đoàn

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]

Hoạt động Đoàn - Đội

Lượt xem:

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020  trường tiểu học Kim Đồng huyện Cư Jut đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Lượt xem:

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020  trường tiểu học Kim Đồng huyện Cư Jut đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng [...]